Chuyển địa điểm

TẠM BIỆT địa chỉ PHẠM THÁI BƯỜNG hiện tại MARDUK PHÚ MỸ HƯNG đã CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG tại Số 9 BÙI BẰNG ĐOÀN. P TÂN PHONG. QUẬN 7 (S40-1 - Shop house Hưng Vượng 2) cùng khu Phú Mỹ Hưng luôn nha nên không cần đi đâu xa


Tin tức mới
Chuyển địa điểm
MARDUK PHÚ MỸ HƯNG đã CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG tại Số 9 BÙI...
DELIVERY and Take away only
Only Delivery ang Take away only from June 1st.2021